Osiem miliardów kroków

W drodze do jedności ludzkości

Dziś na Ziemi żyje ponad 7,5 miliarda ludzi. Za kilka lat będzie to 8 miliardów. Globalne problemy przyszłości mogą być najlepiej rozwiązane przez politycznie zjednoczoną ludzkość. Nie ma innych rozwiązań w zasięgu wzroku. Emigracja na inne planety nie jest jeszcze możliwa. To symboliczne tło akcji. Należy zająć się problemami i jednocześnie wskazać najlepsze warunki ich rozwiązania: Jedność ludzkości. Celem jest świat jak największej sprawiedliwości, w którym wojny należą do przeszłości.

Wyjaśniliśmy absolutną konieczność zjednoczonej politycznie ludzkości w demokratycznej unii świata na innej stronie internetowej (kliknij na obrazek). Osiem miliardów kroków to długoterminowa globalna demonstracja rozpowszechniona w Internecie z inicjatywy mondialistów. Każdy, kto chce iść na część drogi, może w niej uczestniczyć. Mogą to być marsze pokoju, pielgrzymi religijni, zwykli piechurzy lub spacerowicze. Oczywiście mile widziani są również ci, którzy nie mogą chodzić, na przykład osoby niepełnosprawne lub małe dzieci. Ścieżki wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych liczą się podwójnie.

 

Czas, organizacja i przebieg ścieżki są ustalane przez każdą osobę dla niej samej lub z jej grupą. Odpowiedzialność za własne działanie, jak również za relacje z otoczeniem, spoczywa autonomicznie na każdym uczestniku lub na każdej uczestniczącej organizacji. Pożądane jest połączenie z podobnymi wydarzeniami, takimi jak Dzień Ziemi 22 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Pokoju 21 września lub Dzień Praw Człowieka 10 grudnia.

Ta strona internetowa zawiera informacje w kilku językach. W załączonym blogu zaproszenia, daty i raporty z poszczególnych działań są publikowane w języku oryginału. Licznik wskazuje aktualny stan podjętych kroków. Przy średniej długości kroku 50 cm, 1 km to 2000 kroków. Jeśli dwie osoby zaczną chodzić razem, to jest to 4000 kroków na kilometr. Proszę podać w raportach liczbę kilometrów i liczbę uczestników. Czekamy na Wasze działania i życzymy wszystkim, którzy są obecni, dobrej pogody i dobrej zabawy.

>>>  do  B L O G